#bezpiecznakonferencja

bezpieczna konferencja ikonka

Szanowni Państwo,


w trosce o Wasze zdrowie wdrożyliśmy procedury dotyczące bezpieczeństwa podczas konferencji i spotkań organizowanych w EVA Park Life & SPA.

  • Sale konferencyjne są dostępne na zasadach zgodnych z aktualnymi zaleceniami Głównego Inspektoratu Sanitarnego (GIS) dla hoteli.
  • Goście konferencyjni są proszeni o wyrażenie zgody na dokonanie pomiaru temperatury termometrem bezdotykowym, a goście nocujący o wypełnienie ankiety na temat stanu zdrowia.
  • W częściach wspólnych (przy wejściu, przy recepcji, w toaletach itp.) udostępniliśmy dozowniki z płynem dezynfekcyjnym. Dodatkowo zintensyfikowaliśmy działania regularnej dezynfekcji wszystkich ogólnodostępnych pomieszczeń oraz najczęściej dotykanych powierzchni takich jak: poręcze, klamki, włączniki światła, windy, przyciski panelu sterowania wind.
  • Przy wejściu do Sal konferencyjnych zapewniamy dostępność dozowników z płynem do dezynfekcji rąk dla uczestników konferencji.
  • Przed konferencją oraz po jej zakończeniu dokonujemy ozonowania sal konferencyjnych.
  • Przed realizacją każdej konferencji nasi pracownicy dezynfekują w sali stoły, krzesła, rzutnik, flipchart, markery, wieszaki, panel sterowania klimatyzacją oraz inne detale wyposażenia konferencyjnego.
  • Ustawienia stołów dokonujemy z uwzględnieniem zalecanego odstępu – każdy uczestnik wydarzenia może liczyć na zachowanie odpowiedniej przestrzeni osobistej, dzięki której uniknie bezpośredniego kontaktu z innymi osobami.
  • Przerwy kawowe i posiłki serwujemy w sposób pozwalający na zachowanie higieny oraz właściwych odstępów. Stacje bufetowe będą rozdzielone na kilka miejsc w Sali lub foyer tak, by uniknąć niepotrzebnych skupisk. Ekspresy do kawy są regularnie dezynfekowane.
  • Wśród całego personelu wdrożone zostały procedury szkoleniowe zgodnie z najnowszymi wytycznymi ds. bezpieczeństwa i BHP, udostępnione zostały środki ochrony osobistej oraz płyny do dezynfekcji.

Zaprezentowane na tej stronie informacje podlegają bieżącej aktualizacji przez Uzdrowisko Konstancin-Zdrój S.A./ EVA Park Life & SPA i są modyfikowane zgodnie z nowymi wytycznymi GIS odnośnie funkcjonowania Hoteli oraz z zarządzeniami i regulacjami ustanowionymi przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej.