Regulamin korzystania ze strefy basenowej

 • Goście hotelowi – bezpłatnie.
 • Uczestnictwo w zajęciach zorganizowanych dodatkowo płatne, zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 • Goście zewnętrzni – za okazaniem opłaconej wejściówki, za okazaniem karnetu okresowego opłaconego zgodnie z aktualnym cennikiem.
 • Korzystanie z basenu, jaccuzzi, sauny suchej i łaźni parowej powinno odbywać się podczas obecności RATOWNIKA.
 • Korzystanie z tej strefy pod nieobecność ratownika – wyłącznie na własną odpowiedzialność.
08

Regulamin

 1. Basen, jaccuzzi, sauny otwarte są codziennie w godzinach: 8.00-22.00.
  Godziny otwarcia podczas świąt mogą ulec zmianie.
 2. Istnieje możliwość zmiany dostępności strefy z przyczyn technicznych lub organizacyjnych.
 3. Korzystanie ze strefy basenu odbywa się tylko przy obecności ratownika, który ponosi pełną odpowiedzialność a bezpieczeństwo przebywających tu osób. Wszyscy korzystający z tej strefy muszą podporządkować się poleceniom ratownika.
 4. Korzystanie ze strefy basenu podczas nieobecności ratownika odbywa się na własną odpowiedzialność.
 5. Osoby korzystające ze strefy basenu proszone są o przebranie się w szatni, zmianę obuwia na klapki basenowe.
 6. Przed wejściem na basen należy wziąć prysznic z użyciem środów myjących.
 7. Na basenie nie ma potrzeby korzystania z czepków.
 8. Ze względu na odziaływanie solanki wskazane jest, zwłaszcza przy wrażliwych oczach, korzystanie z okularków pływackich.
 9. Dzieci do lat 10 przebywają w strefie basenowej tylko pod opieką osób dorosłych.
 10. Małe dzieci należy wyposażyć w pieluchy basenowe.
 11. Zakazuje się korzystać ze strefy basenowej osobom nietrzeźwym lub znajdujących się pod wpływem narkotyków. Jednocześnie zabrania się palenia tytoniu, spożywania alkoholu i środków odurzających w tej strefie.
 12. Ze względu na bezpieczeństwo nie wolno: biegać po płycie basenu, skakać do wody, utrudniać pływania innym użytkownikom, wnosić szklanych przedmiotów, wprowadzać zwierząt, pływać w okularach optycznych, pływać w szkłach kontaktowych, posiadać ostrych przedmiotów (zegarki, biżuteria, kolczyki itp.).
 13. Osoby korzystające ze strefy saun proszone są o zapoznanie się z informacjami na temat saun, które znajdują się w szatni basenowej. Decydując się na przebywanie w saunach mają świadomość, że nie mają przeciwskazań zdrowotnych i czynią to na własną odpowiedzialność.
 14. Prosimy o nie wchodzenie do saun w klapkach oraz strojach kąpielowych. Należy pamiętać, że w wysokich temperaturach materiały syntetyczne zaburzają wydalanie potu i mogą podrażniać skórę. Prosimy o korzystanie z ręczników.
 15. W strefie saun prosimy o zachowanie ciszy.
 16. Personel obiektu nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni lub strefie basenowej.
 17. Za wszelkie zniszczenia spowodowane przez nieprawidłowe użytkowanie odpowiedzialność ponosi sprawca.
 18. Za szkody spowodowane przez nieletnich odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie.
 19. W basenie może przebywać jednocześnie maksymalnie 25 osób.